Κατηγορία: Παιδαγωγικά

Περιεχόμενο Και Διδακτική Της Φυσικής Αγωγής Στο Σύγχρονο Δημοτικό ΣχολείοΠεριεχόμενο Και Διδακτική Της Φυσικής Αγωγής Στο Σύγχρονο Δημοτικό Σχολείο

Η άθληση και η άσκηση γενικά είναι, ιδιαίτερα στους νέους και στα παιδιά, καθοριστικός ως φορέας παιδείας, πολιτισμού, υγείας. Μεταδίδει, εκτός των άλλων, αρχές και αξίες, όπως συνεργατικότητα, ομαδικότητα, πειθαρχία, αυτοσυγκράτηση αυτογνωσία, αλληλεγγύη… Καθώς και σωματικά οφέλη, όπως αντοχή, δύναμη, ταχύτητα, ευκινησία κ.ά., και ψυχικά, όπως μείωση στρες, υπευθυνότητα, αυτοεκτίμηση,

Προσέγγιση Τεσσάρων Προβλημάτων στο Δημοτικό ΣχολείοΠροσέγγιση Τεσσάρων Προβλημάτων στο Δημοτικό Σχολείο

Το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει την αντιμετώπιση τεσσάρων προβλημάτων: 1. “Αυταρχική και αντιαυταρχική Αγωγή”, 2. “Για ένα σύγχρονο σύστημα αξιολόγησης  του μαθητή”, 3. “Η διδ/λία σε όλες τις διαστάσεις της” και 4. “Το μεθοδολογικό σύστημα”. Για το λόγο ότι από τις επισκέψεις μας στα σχολεία ως Σ.Σ. ζήσαμε προβλήματα πειθαρχίας, (αλλού

Η Διαδασκαλία Μαθημάτων στο Δημοτικό Σχολείο (Τόμος Β’)Η Διαδασκαλία Μαθημάτων στο Δημοτικό Σχολείο (Τόμος Β’)

Στο βιβλίο αυτό δίδομε βάρος στο “τι” (τι θα διδάξουμε), το “πώς” (μέθοδοι και μορφές) και το “πότε” (πότε θα το διδάξουμε). Στο Α΄ Μέρος του βιβλίου γίνεται συνοπτική θεώρηση των βασικών θεμάτων της Ειδικής Διδακτικής. Και στο Β΄ η διδ/λία χωριστά των μαθημάτων των: Γλωσσικού (διδακτική της Ανάγνωσης, της

Προετοιμασία Αντιμετώπισης Επίκαιρων ΠροβλημάτωνΠροετοιμασία Αντιμετώπισης Επίκαιρων Προβλημάτων

Με την εμπειρία που αποκτήσαμε ως Σχολικός Σύμβουλος  Π.Ε  προβήκαμε στην  έκδοση του συγκεκριμένου βοηθήματος στο οποίο συμπεριλάβαμε προβλήματα  κυρίως Παιδαγωγικής που επιβαλλόταν να αντιμετωπιστούν, όπως σωστής  χρήσης των σχολικών βιβλίων, της συνεργασίας σχολείου οικογένειας και λοιπών  παραγόντων αγωγής, της πειθαρχίας, της σχέσης δασκάλου – μαθητή, του ρόλου  του δασκάλου

Η Διδασκαλία των Εκθέσεων στο Δημοτικό Σχολείο (Α’ Τόμος)Η Διδασκαλία των Εκθέσεων στο Δημοτικό Σχολείο (Α’ Τόμος)

Η σημασία του “λόγου”, προφορικού και γραπτού, είναι πολύ μεγάλη, διότι με αυτόν μεταδίδονται από γενιά σε γενιά σπουδαία και λαμπρά πνευματικά έργα και επιτεύγματα. Μεγάλο λοιπόν πρέπει να είναι και το ενδιαφέρον του παιδαγωγού για την καλλιέργειά του στο μαθητή. Κάτι που επιτυγχάνεται κυρίως με το μάθημα των Εκθέσεων.